Reittityypit

Sininen Virallinen moottorikelkkareitti

Virallinen moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa määritelty moottorikelkkailuun tarkoitettu tie, joka rinnastetaan yleiseen tiehen ja sillä noudatetaan tieliikennelakia. Moottorikelkkareitit tunnistaa pyöreästä sinisestä liikennemerkistä jossa on valkoinen moottorikelkan kuva. Moottorikelkkareittien käyttö on ilmaista ja niillä ajoon vaaditaan voimassa oleva vähintään T-luokan ajokortti. Moottorikelkkareittejä hoitaa yleensä Metsähallitus ja usein varsinkin hiihtokeskusten lähistöllä erilaiset moottorikelkkapoolit jotka koostuvat alueen yrittäjistä. Yleinen nopeusajoitus reitillä on 60 km/h ja matkustajia reellä vedettäessa 40 km/h, jos toisin ei ole liikennemerkein määrätty.

Violetti Moottorikelkkaura, maksuton

Maksuttomalla moottorikelkkauralla saa ajaa ilmaiseksi. Lain vaatiman maanomistajan luvan on yleensä kunta, alueella toimiva moottorikelkkakerho tai alueen matkailuyrittäjien kelkkapooli neuvotellut valmiiksi maanomistajien kanssa. Urien ylläpitoa on joissain tapauksissa mahdollista tukea maksamalla käytöstä vapaaehtoisen maksun. Moottorikelkkaura rinnastetaan maastoon ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Urilla ajamiseen vaaditaan kuljettajalta vähintään 15 vuoden ikä. Nopeusajoitus urilla on 60 km/h, matkustajia reellä vedettäessa 40 km/h.

Punainen Moottorikelkkaura, maksullinen

Maksullisella moottorikelkkauralla ajamiseen tarvitaan reitin ylläpitäjän maksullinen lupa. Luvan saa uran ylläpitäjältä, joka on usein alueella toimiva moottorikelkkakerho tai Metsähallitus. Moottorikelkkaura rinnastetaan maastoon ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Urilla ajamiseen vaaditaan maanomistajan lupa ja kuljettajalta vähintään 15 vuoden ikä. Nopeusajoitus urilla on 60 km/h, matkustajia reellä vedettäessa 40 km/h.

Oranssi Moottorikelkkaura, yksityinen

Yksityisellä moottorikelkkauralla ajamissen tarvitaan ylläpitäjän lupa. Moottorikelkkaura rinnastetaan maastoon ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Urilla ajamiseen vaaditaan maanomistajan lupa ja kuljettajalta vähintään 15 vuoden ikä. Nopeusajoitus urilla on 60 km/h, matkustajia reellä vedettäessa 40 km/h.

Musta Tuntematon reitti

Reitti, jonka tyypistä ei ole tietoa. Jos sinulla on tarkempia tietoja reitistä, olisi varsin mukavaa jos lisäisit ne joko suoraan Openstreemap:iin tai ottaisit yhteyttä johonkin joka osaa lisätä tiedot reitille.

Harmaa Vesistön ylitys

Vesistöillä noudatetaan jääpeitteen aikaan maastoliikennelakia. Vesistöillä on vapaa liikkumisoikeus, ellei sitä ole erillisillä merkinnöillä rajoitettu. Yleinen nopeusrajoitus vesistöillä on 80 km/h.